Historico de Presidentes

   Iré actualizando fotos, según vaya consiguiendo  1. 1954 a 1956    D. Manuel Rodrigo                                           
 2. 1956 a 1957    D. Manuel Lopez Montoyo            
 3. 1957 a 1966    D. Antonio Linares Ramón                    
 4. 1966 a 1986    D. Jose Muñoz Martinez                             
 5. 1986 a 1987    D.Antonio Blanco Gomez                            
 6. 1987 a 1992    D. Lisardo Cortes Bueno                               
 7. 1992 a 1996    D. Frco. Bernabeu SanJaime 
 8. 1996 a 2010    D. Francisco Guillen Garcia                    
 9. 2010 a 2011    D. Jose Avalos Bernabeu                               
 10. 2011 a 2016    D. Vicente Sol Pastor  
 11. 2016 a actual  D. Julio Molina Barcelona
                  

No hay comentarios:

Publicar un comentario